Litenčice 188, 768 13 info@ovocnaskolka.eu
Školky a výpěstky

Školky a výpěstky

Školkařská produkce sahá do historie, kdy bratři Gregorové založili v meziválečném období školky. Po válce je následně koupil pan Novák, který vedl školku i po roce 1968, kdy byla školka sloučena pod Státní Statek Kroměříž a stala se největším školkařským provozem v republice. Produkce zahrnovala kromě ovocných dřevin a keřů také pěstování růží a množení okrasných dřevin a udržovaní matečných porostů podnoží a jádrovin.

Nyní školkařská produkce zahrnuje prostorový izolát peckovin s roční produkcí cca 100 tis. rostlin a 15 tis. jádrovin. Sortiment je doplněn drobným ovocem a netradičními druhy, např. kdouloněmi, amelanchiery, borůvkami apod. Pěstujeme klasické odrůdy a každoročně jej doplňujeme o nové, rezistentní odrůdy vůči chorobám a také o sloupovité odrůdy jabloní.

Okrasné růže tvoří nedílnou součást nabídky.

Množitelský materiál je vždy certifikovaný a viru-prostý v kategorii C1 a C2 – certifikovaný. Výpěstky pak dodáváme v kategorii C2 a CAC. Požíváme jak materiál tuzemských producentů (Sempra, VŠÚO Holovousy, ÚEB Praha Ruzyně, Vitrotree Batistini, Venuta, ) i zahraničních firem Jömöbel, Artevos, aj. Převážná většina odrůd je právně chráněná.

Před výsadbou je proveden rozbor půdy na karanténní patogeny v certifikované laboratoři. Každoročně jsou naše výpěstky také přehlíženy odborníky z ÚKZUZ, kteří kontrolují zdravotní stav a pravost pěstovaných odrůd.