Litenčice 188, 768 13 info@ovocnaskolka.eu
Sady a ovoce z našich sadů

Sady a ovoce z našich sadů

Ovoce v našich sadech je pěstováno v souladu s přírodou. Cíleně využíváme monitoring škůdců ve stanovení prahu škodlivosti. Ošetřujeme primárně biologickými preparáty. V sadech jsou chovány včely, které nám pomáhají opylovat ovocné dřeviny a spolu s ostatním hmyzem jsou součástí

Jsme členy profesních sdružení: Ovocnářské unie Moravy a Slezska, Agrární Komory a Školkařského Svazu Ovocnářské Unie, Svazu SISPO. Úzce spolupracujeme s UKZUZ – Ústřední Kontrolní a Zkušební Ústav, který každoročně několikrát kontroluje pravost a zdravotní stav našich výpěstků. Dále s Mendelu v Brně provádíme výzkum v našich sadech zaměřený na hmyzí predátory, hlodavce a dravce a jejich význam v ekosystému. S VŠÚO Holovousy se podílíme na projektech zaměřených na možnosti skladování výpěstků. Svaz SISPO kontroluje naši produkci. V sadech provádíme od jara do podzimu pravidelný monitoring chorob a škůdců pro stanovení prahu škodlivosti. Následně využíváme bioagens a omezujeme použití chemických přípravků. Provádíme optimální operace s sadech. Každoročně dokládáme certifikované rozbory ovoce a půdy. Po splnění podmínek nám je udělen certifikát SISPO. Cílem ,,integrované produkce“ je zdravá rostlina, zdravé ovoce a zdravé produkty z něj pro zdravého člověk. Integrovaná produkce znamená ochranu přírodního prostředí ovocného sadu a všech živých organizmů, které se v něm vyskytují, rovněž jako životního prostředí a lidského zdraví. K jejich eliminaci je využívána cílená aplikace chemických látek. Pěstitel využívá také přípravky, které jsou povolené do tzv. bioprodukce. Tyto metody podporují výskyt užitečných organismů, tzv. bioagens. Systém je šetrný k životnímu prostředí.