20191013_14031320190924_154124_004

OVOCNÁ ŠKOLKA LITENČICE SPOL. S.R.O. 

LITENČICE 188

768 13

ĆESKÉ OVOCNÉ STROMKY A KEŘE OD ČESKÉHO ŠKOLKAŘE!

 

724 776 471 - ŘEDITEL 

724 776 472 - EKONOMICKÝ ÚSEK

724 776 476, 724 776 471 - OBJEDNÁVKY, PORADENSTVÍ 

           724 776 478 - PODZIMNÍ maloprodej


 Stále prodáv!áme, podzim je ideální doba pro výsadbu ovocných stromů a keřů! V prodeji také růže a tůje. 

!!! PRODEJNÍ SOBOTY: 7.11., 14.11.!!!