Litenčice 188, 768 13 info@ovocnaskolka.eu
Sázení ovocných stromků

Sázení ovocných stromků

Vhodná doba k výsadbě ovocných stromků je dle kategorie.

A) OVOCNÉ PROSTOKOŘENNÉ

(kořeny jsou založenny ve vlhkém písku, pilinách, nebo chladící hale) – výsadba probíhá na podzim a nebo v předjaří, v chladném období roku. Na podzim (říjen prosinec), kdy půda ještě není promrzlá do hloubky a na jaře, když už je rozmrzlá (březen, duben). Školkaři mají normy, dle kterých je agrotechnický termín podzimního prodeje stanoven optimálně po 10.-tém říjnu, broskvoně a ořešáky pak po 20.-tém říjnu. před vlastní výsadbou je vhodné namočit kořeny po zakrácení na několik hodin do vody, obnoví se tak tok vody. Jáma by měla být prostorná, aby se do ní dal propracovaný substrát a kvalitní zemina s hnojivem. Hloubka dle kořenů kolem 60 cm a široká 60-80 cm. Vzdálenost stromků od sebe min 4-5 m dle druhu a odrůdy. Některé tvoří široce kulovitiu korunu (slivoň Wangenheimova, jabloň Rubín, jiné úzkou (slivoň Stanley, Čač. Lepotice), hrušně. Dno jámy je dobré vysypat kompostem, případně substrátem, přimícháme granulovaný sušený hnůj, mletou rohovinu a vhodný je Symbivt (mykorhiza stromu s půdními houbami, které podporují profitování stromu). Kořeny můžeme namočit v přípravku Agrisorb a nebo přidat Agrisorb Progel, který přisypeme. Působí tak, že absorbuje vodu při zálivce a postupně ji dodává stromu při růstu a tvorbě kořenového vlášení.

Následně stromek v jámě zasypáváme a prosypáváme důkladně zeminu mezi kořeny. Dobré je s ním zatřepat a tím zemina propadne mezi kořeny. Postupně proléváme vodou. Půdu na povrchu pečlivě ušlapeme. Vysazený strom by měl být vysazen tak, jak rostl ve škoce. Kořeny by měly být dostatečně hluboko, místo srůstu roubu (očka) a podnože je nutné mít nad povrchem výsadbové jámy. Potlačili bychom cenné vlastnosti podnože, na které je ušlechtilá ordůda naštěpena. Zálivku provádíme pravidelně, dle stanoviště. Min 2 x/týden. Neméně důležitá je také redukce koruny, tzv. Výchovný řez. Je nutné zakrátit po výsadbě – jaro výhony v koruně. Redukce obrostu se provádí až o 2/3 na pupen vedoucí z korunky – výhon ve sklonu 45ο. Na vnitřní pupen – na vodorovném výhonu. Terminál podle potřeby necháváme a pracujeme s ním. Tvar koruny po střihu je tzv. TUPĚ PYRAMIDÁLNÍ.

B) OVOCNÉ KONTEJNEROVANÉ – PRAKTICKY PO CELÝ ROK, NENÍ VHODNÉ OBDOBÍ NAD 23-25 οC. Výsadba probíhá obdobným způsobem. Po vytažení stromku z kontejneru je nutné bal rozrušit, aby se předešlo tzv. kořenovému efektu (rock effect), tj. jinak by stromek neprokořenil do připravené jámy a půdního profilu.